नेपाल बीउ व्यवसायी संघको सूचना

सबै केन्द्रीय, प्रदेश स्तरीय र जिल्ला स्तरीय कार्य समिति सदस्यहरुले २÷२ प्रति फोटो र केन्द्रीय कार्यालयले पठाएको ढाँचा अनुसारको फाराम भरी यथाशिघ्र प्रदेश कार्य समिति मार्फत् फाराममा तोकिएको विवरणहरु स्पष्ट रुपमा भरेर केन्द्रीय कार्यालयमा पठाईदिनु हुन अनुरोध छ ।

 • प्रदेश कार्यसमितिले आ–आफनो प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिहरुवाट तहांका साधारण सदस्यहरुको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरि १ प्रति प्रदेशमा र १ प्रति केन्द्रमा पठाई दिनु हुन अनुरोध छ ।
 • सवै प्रदेश कार्य समितिले वैंकमा खाता खोली सवै जिल्लावाट प्राप्त हुने रकम लिई प्रदेशको हिस्सा तहाँ राखी वांकी केन्द्रको हिस्सा यथाशिघ्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाईदिनु हुन अनुरोध छ।
 • खाता खोल्न आवश्यक पर्ने कागजपत्रका लागि केन्द्रीय कार्यालयसंग समन्वय गर्न हुन पनि अनुरोध छ ।नेपाल बीउ व्यवसायी संघ
  केन्द्रीय कार्यालय
  कलंकी, काठमाडौ

  सम्पर्कः ०१ ४३०२५८२, मोवाईल नंं ः ९८५१२०२५८२
  ईमेलः seedeanepal@gmail.com
  वेभसाईडः www.nepalseedassociation.org.np